center
Functieomschrijving

HB A63/19 : Geneesheer Specialist in ZiekenhuisHygiene - Voltijd of partimewerk

Bedrijfsdetails

Werken bij het UVC Brugmann is streven naar uitmuntendheid en samen de attractiviteit van het ziekenhuis versterken.

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, openbaar ziekenhuis binnen het iris netwerk en het UZC Brussel, is uitgerust met een breed ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites) en beschikt over een specifieke architectuur die constant evolueert.

Door haar sterke maatschappelijke persoonlijkheid, ijvert het UVC Brugmann voor het behoud van toegang tot de beste zorgen voor alle patiënten, zonder enige discriminatie.

Het ziekenhuis bundelt een grote diversiteit aan loopbanen, soms onvermoede : geneesheren, verpleegkundigen, paramedici, bedienden, werklieden, …

Het UVC Brugmann is geregeld op zoek naar gemotiveerde medewerkers die garant staan voor de waarden van de instelling.

Zoekt u werk in de medische sector om er kwaliteitsvol werk te verrichten ? Wij bieden u de mogelijkheid om binnen een dynamisch team te evolueren met de mogelijkheid u verder te vormen en een expert te worden in uw vakgebied.

Onze ambitie ? Door een gepaste omkadering u een stimulerende werkomgeving waarborgen, mede dankzij het bevorderen van loopbaanontwikkeling, erkenning van inzet stimuleren, het invoeren van een evaluatiecultuur (feedback) en een doelgericht managementsbeleid

Functie

Aard van de functie

Buiten de onderwijstaken die hem door de Universiteit worden toevertrouwd, onverminderd de beschikkingen van artikel 18 van het administratief statuut van de ziekenhuisarts, besteedt de arts-ziekenhuishygiënist al zijn tijd aan zijn ziekenhuisactiviteit. Hij treedt op, in het kader van zijn legale functie, als adviseur met betrekking tot de ziekenhuishygiëne voor de hoofdarts. Hij neemt deel aan het onderwijs van de goede ziekenhuishygiënepraktijken bestemd voor de geneeskundestudenten, de medische en paramedische staf.

Het diensthoofd kan hem de leiding toevertrouwen van een ploeg voor klinische research.

Taken :

De arts voert, in samenwerking met de andere leden van het operationele ziekenhuishygiëneteam, de verschillende taken die aan deze legaal toevertrouwd worden, meer bepaald :

1. de ontwikkeling, de uitvoering en de opvolging doorheen het ziekenhuis van een strategie betreffende :

 • de standaard beschermingsmaatregelen die tot doel hebben de overdracht van infectieuze kiemen te voorkomen ;
 • het isoleren van besmette patiënten teneinde de overdracht van infectieziekten tegen te gaan ;
 • de bewaking van nosocomiale infecties met behulp van indicatoren die toelaten hun weerslag binnen het ziekenhuis op te volgen en bij te sturen ;

2. de uitwerking van een strategie om te strijden tegen epidemieën ;

3. de opvolging van de aspecten die betrekking hebben tot de hygiëne in het kader van ziekenhuisactiviteiten zoals :

 • de bouw of de verbouwing ;
 • de activiteiten in het operatiekwartier ;
 • de aankoop van materiaal

4. de uitvoering van de richtlijnen et aanbevelingen opgesteld door officiële organismen zoals de Hoge Gezondheidsraad ;

5. de uitwisseling van informatie en opgedane ervaring met andere instellingen in het kader van een samenwerkingsprogramma op het vlak van ziekenhuishygiëne in de zin van artikel 56, § 3, van het K.B. van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de liquidatie van het budget van de financiële middelen van de ziekenhuizen.

6. Het team stelt een algemeen strategisch plan op, evenals een jaarlijks actieplan, een jaarverslag van de activiteiten en een jaarverslag betreffende de werking van het team.

Profiel

Profiel van de functie

De kandidaat voor de functie van arts-ziekenhuishygiënist is houder van een diploma in de geneeskunde, met voorkeur van arts-specialist, of van een diploma van apotheker-klinisch bioloog. Een specialisatie in interne geneeskunde (of in één van haar subspecialisaties, voornamelijk infectiologie) of in microbiologie vormt een bijkomend voordeel.

De kandidaat moet het bewijs leveren met succes opleidingen te hebben gevolgd in ten minste de onderstaande domeinen:

 • Nosocomiale infecties : preventie en controle ; microbiologische en infectiologische aspecten ; epidemiologische aspecten.
 • Wetgeving inzake ziekenhuishygiëne.
 • Antimicrobiële agentia en beheer van antibiotica.

Deze opleiding houdt minstens 300 contacturen in.

De arts-ziekenhuishygiënist werkt in het operationele ziekenhuishygiëneteam dat, buiten één/meerdere artsen-ziekenhuishygiënist, uit één/meerdere verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist bestaat. Bij het beoefenen van zijn functie, is de arts-ziekenhuishygiënist afhankelijk van de hoofdarts van de instelling, onder wiens rechtstreekse toezicht hij werkt. De coördinatie van het operationele hygiëneteam wordt door een arts-ziekenhuishygiënist verzorgd.

De arts-ziekenhuishygiënist zal pedagogische en didactische kwaliteiten vertonen en het vermogen om te luisteren hebben ; hij bezit organisatietroeven (beheer van teams en projecten). Hij zal, in samenwerking met de andere leden van het team, een strategisch plan op middellange termijn moeten kunnen starten, structuren en opvolgen.

Aanbod

 • Une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail performant à visage humain.
 • De multiples services aux collaborateurs : des chèque-repas, l’octroi de congés scientifiques (séminaires…), un équipement technique performant, des soins à tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau Iris, une crèche, …
 • Une prime linguistique dès la réussite de l’examen Selor requis (possibilité de cours de langues).

 • Online op:vr 25 oktober 2019
 • Locatie: UVC BRUGMANN
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]