center
Functieomschrijving

057/2020 Bachelor in Verpleegkundige Zorg en gespecialiseerd in medische beeldvorming of technoloog in medische beeldvorming - COD 38u (m/v/x)

Bedrijfsdetails

Met drie campussen die elkaar aanvullen en 854 bedden is het UVC Brugmann één van de grootste ziekenhuisstructuren van Brussel.

Het UVC Brugmann is een ambitieuze instelling die wat betreft de kwaliteit van het ziekenhuis ernaar streeft, zijn dynamiek te verbeteren en patiëntgerichte zorgen aan te bieden die steeds toegankelijker en efficiënter worden.

De strategische visie van de instelling berust op 5 ambities :

 • Streven naar uitmuntendheid
 • Samen werken
 • Een aantrekkelijk ziekenhuis zijn
 • De economische toestand veilig stellen
 • Uitgroeien tot een digitaal ziekenhuis

Het verpleegkundig en paramedisch departement rijk aan ervaring op onderzoekgebied heeft zijn zorgfilosofie ontwikkeld in samenwerking met zijn actoren in het veld.

De verpleegkundige en paramedische teams van het departement bundelen hun competenties met deze van de geneesheren om de patiënt optimaal te verzorgen en hem in het middelpunt van hun aandacht te plaatsen.

De dienst :

De dienst Radiologie, binnen de afdeling Medische beeldvorming, omvat een aantal technologieën voor de medische diagnostiek. De röntgenstralen (RX, CT), de ultrasonen (US) en de magnetische resonantie (MRI) vormen de drie componenten van deze dienst.

Voor doeltreffende beelden en een voortijdige diagnostiek, beschikt de dienst over modern materieel dat constant geactualiseerd wordt in functie van de medische vereisten en de evolutie van de radiologische technieken, inzonderheid scanner (CT) en MRI.

Kom onze teams vervoegen en met ons samen werken

om de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten nog te verbeteren !

Functie

Opdrachten:

  • Instaan voor de onderzoeken van de patiënten overeenkomstig de wet, onze zorgfilosofie en de ethiek
  • Samen met het zorgteam het goede verloop van de klinische activiteiten verzekeren
  • De apparatuur onderwerpen aan kwaliteitscontroles volgens de geldende gedragsregels
  • Bijdragen tot de tenuitvoerlegging van nieuwe beeldvormingsprocedures

U wenst zich te ontplooien en te werken in een innoverende en gestructureerde werkomgeving ? Wij stellen u voor toe te treden tot ons referentiesysteem van competenties :

  1. U steunt zich op een klinische benadering door het stellen van vragen, het onderzoeken en het analyseren
  2. U verricht autonome voorgeschreven of toevertrouwde technische handelingen, overeenkomstig de procedures
  3. U onderhoudt de communicatie met de patiënt door informatie en educatie
  4. U onderhoudt de samenwerking met uw collega’s teneinde de continuïteit en de kwaliteit te verzekeren
  5. U zet zich in voor uw opleidingen en voor uw professionele ontwikkeling
  6. U coördineert, delegeert en superviseert de zorgactiviteiten

Het referentiesysteem van competenties is een instrument gecreëerd door het verpleegkundig en paramedisch departement van het UVC Brugmann met als doelstellingen het creëren van doelgerichte opleidingen, het evalueren op een eerlijke en billijke manier en het begeleiden van de aanwervingsmethodes.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden:

 • U bent houder van een bachelordiploma in verpleegkundige zorg (als u uw diploma hebt behaald in het buitenland, moet u in het bezit zijn van uw gelijkstelling van het diploma verstrekt door de Fédération Wallonie Bruxelles) en van de specialisatie in medische beeldvorming of u bent houder van een bachelordiploma als technoloog in medische beeldvorming
 • U bent in het bezit van de erkenning om te werken als technoloog in medische beeldvorming
 • U bent in het bezit van een VISUM die nodig is om het beroep in België te mogen uitoefenen
 • U bent tweetalig Nederlands/ Frans
 • U bent stipt en gaat nauwgezet en georganiseerd te werk
 • U hebt zin voor verantwoordelijkheid en kunt zelfstandig werken
 • U geeft blijk van teamgeest
 • U bent stressbestendig

Taal

FR/NL

Aanbod

 • Een contract van 38 uur per week;
 • Een bezoldiging gesteund op een voordelig barema;
 • Maaltijdcheques;
 • Overname van alle nuttige anciënniteit;
 • Vergoeding van de onregelmatige prestaties;
 • Toepassing van preferentiële tarieven voor de medische zorg;
 • Tenlasteneming van een belangrijk gedeelte van de kosten van openbaar vervoer;
 • Een loopbaanbegeleiding volgens een doeltreffend Professioneel Ontwikkelingsplan (POP) dat luistert naar uw ontplooiingswensen binnen de instelling;
 • Een permanente doelgerichte interne opleiding, een externe opleiding met financiële tenlasteneming onder voorbehoud van voorafgaand akkoord van de directie;
 • Toegang tot doelgerichte beroepsopleidingen in functie van het type loopbaanevolutie.

Bezoldigingsbarema

• Gelijkgesteld met de graad van: Technoloog in beeldvorming
• Jaarlijkse bedragen op voltijdse basis : baremaschaal (sociaal handvest): BH’ 1/2/3

Min. : 28 948,32 € (index: 1.7410)
Max. : 51 001,12 € (index: 1.7410)
Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen : Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het UVC Brugmann via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

Onderhavige oproep dient aan alle personeelsleden ter kennis gebracht te worden. De Diensthoofden zullen er over waken dat deze informatie eveneens aan hun teamleden wordt medegedeeld.

Dirk THIELENS
Algemeen Directeur a.i.

 • Online op:do 10 september 2020
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]