center
Functieomschrijving

059/2022 Vroedvrouw – Prenatale consultaties (m/v/x) – 38uur - COD

Bedrijfsdetails

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann (UVC Brugmann) is een openbaar ziekenhuis binnen het irisnet. Het is uitgerust met een breed ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites: Horta, Paul Brien en Koningin Astrid) en beschikt over een specifieke architectuur, die voortdurend evolueert.

Als sterk maatschappelijk betrokken ziekenhuis ijvert het UVC Brugmann ervoor alle patiënten, zonder onderscheid, op elk moment toegang te bieden tot de beste zorg.

Artsen, verpleegkundigen, paramedici, administratief personeel, arbeiders ... er zijn erg uiteenlopende profielen aan het werk in het ziekenhuis en u ontdekt er ook heel verrassende functies. Het UVC Brugmann is regelmatig op zoek naar nieuwe talentvolle en gemotiveerde medewerkers die garant staan voor de waarden van het ziekenhuis.

Op dit moment zijn we dan ook op zoek naar een Vroedvrouw, die klaar is om deel uit te maken van de ziekenhuiswereld en zin heeft om te groeien in een gedreven en dynamisch team.

Functie

Activiteiten en taken verbonden aan de functie

Algemene doelstelling:

Algemene zorg verstrekken en moeder en kind helpen voor, tijdens en na de zwangerschap en de bevalling, zodat de zwangerschap, de bevalling en het post partum optimaal verlopen.

Activiteiten:

 1. Zwangerschappen opvolgen en bevallingen uitvoeren

 • U diagnosticeert de zwangerschap met behulp van tests en herkent tekenen van problemen;
 • u voert onderzoeken uit om het normale verloop van de zwangerschap op te volgen en om zo snel mogelijk probleemsituaties op te sporen en u brengt hierover verslag uit aan de gynaecoloog;
 • u waakt met behulp van klinische en technische middelen over moeder en kind tijdens de bevalling om het verloop van de arbeid en de bevalling heel nauwgezet op te volgen, zodat de gezondheid van moeder en kind gewaarborgd is;
 • u ondersteunt en motiveert de moeder tijdens de normale bevalling en staat de gynaecoloog bij mochten er problemen opduiken tijdens de bevalling;
 • u neemt contact op met de gynaecoloog en ondersteunt de arts bij problemen met moeder of kind;
 • u onderzoekt en verzorgt de pasgeborene, neemt de nodige maatregelen bij problemen en informeert de pediater;
 • u voert normale bevallingen uit.

 1. De patiënten informeren en ondersteunen op psychosociaal vlak

 • U informeert en adviseert de patiënte over gezinsplanning, de zwangerschap, de bevalling en het post partum;
 • u verstrekt de patiënte informatie en advies over een voorbereidingsprogramma op de bevalling en het ouderschap;
 • u biedt advies, begeleiding en uitleg aan de moeder na de bevalling (bv. over borstvoeding);
 • u geeft uitleg aan de patiënten en de bezoekers over de gezondheidstoestand van moeder en kind en stelt hen zo nodig gerust;
 • u biedt psychologische ondersteuning bij zwangerschapsafbrekingen of bij problemen en legt uit welke stappen er moeten worden ondernomen bij een overlijden.

 1. Verpleegkundige activiteiten uitvoeren in de dienst verloskunde, vruchtbaarheid en neonatalogie

 • U voert technische verpleegkundige handelingen uit, volgens of zonder medisch voorschrift, zoals:
 • injecties geven, infusies plaatsen, wonden verzorgen, voedingssondes plaatsen, bloed afnemen;
 • de anesthesist bijstaan tijdens een epidurale verdoving;
 • bijstand bieden aan de gynaecoloog tijdens ambulante raadplegingen, vruchtwaterpuncties, monitoring, bloedsuikerprofielen en bij noodgevallen voor keizersneden, bij zwangerschapsafbrekingen, bij medisch ondersteunde bevruchting;

 • u voert de medische handelingen uit waartoe de arts opdracht heeft gegeven;
 • u observeert, identificeert en stelt de gezondheidstoestand vast van de aan u toevertrouwde patiënten en detecteert eventuele veranderingen;
 • u houdt toezicht op de parameters van de patiënten en past de medische apparaten aan op basis van de evolutie van deze parameters;
 • u bereidt de medicatie voor volgens het medisch voorschrift, controleert ze en dient ze toe.

 1. Verzorgingstaken uitvoeren

 • U helpt moeder en kind bij de dagelijkse lichaamsverzorging en -hygiëne, zoals zich aankleden en zich wassen;
 • u verzekert het algemene comfort van moeder en kind;
 • u geeft aanwijzingen en instructies aan verzorgenden, kinderverzorg(st)ers en logistieke medewerk(st)ers.

 1. Bijdragen aan de continuïteit en de kwaliteit van de zorg

 • U verstrekt de nodige inlichtingen over de patiënten tijdens multidisciplinaire teamvergaderingen om de continuïteit van de zorg te verzekeren;
 • u werkt mee aan de medische diagnose, brengt de behandelende arts op de hoogte van de gezondheidstoestand van de patiënten en geeft advies over de juiste therapie.

 1. Medische taken die verband houden met de patiënten uitvoeren

 • U voert de patiëntengegevens, de parameters en de uitgevoerde verpleegkundige handelingen in;
 • u vult diverse formulieren en documenten in;
 • u houdt het verpleegkundig dossier van de patiënten bij en stelt het zorgplan op.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bezit de kwalificatie van vroedvrouw
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (u bent geslaagd voor het Selor-examen).
 • U bent geslaagd voor het bevorderings- of selectie-onderhoud.
 • U voldoet aan de vereiste kwaliteiten van de functie.

Profiel

Vereist profiel voor de functie

Met deze eigenschappen wordt u onze nieuwe collega:

 • U hebt zin voor organisatie.
 • U bent zeer nauwgezet en leeft de procedures strikt na.
 • U weet een vertrouwensrelatie te smeden met de patiënten.
 • U communiceert zeer vlot (zowel mondeling als schriftelijk).
 • U hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Het is prettig samenwerken met u en u bent een teamspeler.

Hiërarchie: Vroedvrouw diensthoofd

Dienstrooster: 38uur/week

Datum indiensttreding: onmiddellijk

Taal

Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

Aanbod

Een contract voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).

  • Gelijkgesteld met de graad van:Vroedvrouw
  • Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH’ 1/2/3

Min.: €31 334,35 geïndexeerd

Max.: €55 204,83 geïndexeerd

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

Huidig afwikkelingspercentage: 1.8845

  • IFIC: categorie 15

Min.: €37 819,56 geïndexeerd (index: 1.8845)

Max.: €59 743,98 geïndexeerd (index: 1.8845)

 • Extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
  • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
  • volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tussenkomst van 80% in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
  • een jaarlijkse aanmoedigingspremie en een eindejaarspremie;
  • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

Voorwaarden om de kandidatuur in te dienen

Interesse? Zin om te komen werken bij een van de mooiste ziekenhuizen van Brussel? Surf naar de website of het intranet van het UVC Brugmann en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

Alle personeelsleden moeten op de hoogte worden gebracht van deze oproep. Daarom moeten de diensthoofden ervoor zorgen dat deze informatie ook meegedeeld wordt aan de medewerkers van hun dienst.

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Caroline Franckx

Algemeen directeur

 • Online op:do 14 april 2022
 • Locatie: Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]