center
Functieomschrijving

HB A28/22 : Diensthoofd bij de Dienst Oncologie

Bedrijfsdetails

Werken bij het UVC Brugmann is streven naar uitmuntendheid en samen de attractiviteit van het ziekenhuis versterken.

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, openbaar ziekenhuis binnen het iris netwerk, is uitgerust met een breed ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites) en beschikt over een specifieke architectuur die constant evolueert.

Door haar sterke maatschappelijke persoonlijkheid, ijvert het UVC Brugmann voor het behoud van toegang tot de beste zorgen voor alle patiënten, zonder enige discriminatie.

Het ziekenhuis bundelt een grote diversiteit aan loopbanen, soms onvermoede : geneesheren, verpleegkundigen, paramedici, bedienden, werklieden, …

Het UVC Brugmann is geregeld op zoek naar gemotiveerde medewerkers die garant staan voor de waarden van de instelling.

Zoekt u werk in de medische sector om er kwaliteitsvol werk te verrichten ? Wij bieden u de mogelijkheid om binnen een dynamisch team te evolueren met de mogelijkheid u verder te vormen en een expert te worden in uw vakgebied.

Onze ambitie ? Door een gepaste omkadering u een stimulerende werkomgeving waarborgen, mede dankzij het bevorderen van loopbaanontwikkeling, erkenning van inzet stimuleren, het invoeren van een evaluatiecultuur (feedback) en een doelgericht managementsbeleid.

Functie

De arts-het diensthoofd Oncologie is verantwoordelijk voor en coördineert de dienst Oncologie van het UVC Brugmann en het UMC Sint-Pieter. De diensten staan in voor:

• ziekenhuisopnames: taken in verband met de diagnose en de behandeling van goedaardige en kwaadaardige oncologische ziekten ;

• opvolging van patiënten in het dagziekenhuis (sites Horta, Brien en Sint-Pieter) ;

• consultaties op de dienst Oncologie (sites Horta, Brien en Sint-Pieter).

De arts-het diensthoofd organiseert de functionele samenwerking met andere specialisten (radiologen, pathologen, ...). Hij/zij zorgt ervoor dat de zorgprotocollen worden uitgevoerd volgens de nationale en internationale aanbevelingen, dat officiële registers worden bijgehouden en dat multidisciplinair overleg plaatsvindt op alle locaties.

De arts-het diensthoofd coördineert en organiseert de opleidingsactiviteiten voor kandidaat-specialisten en masterstudenten die geregeld aanwezig zijn op de dienst.

De arts-het diensthoofd leidt de onderzoeksactiviteiten op de dienst en wordt ondersteund door de klinische onderzoekseenheid.

De arts-het diensthoofd Oncologie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de goede werking van de dienst. Hij/zij draagt bij tot de innovatie op zijn/haar vakgebied, zowel klinisch als wetenschappelijk, en moedigt een interdisciplinaire aanpak aan.

Hij/zij vertegenwoordigt de dienst en zijn/haar specialiteit in wetenschappelijke en beroepsorganisaties. Hij/zij bevordert het nauwe contact met huisartsen en specialisten buiten de zorgregio van het UVC Brugmann (ten noorden van de Brusselse agglomeratie en Vlaams-Brabant) en van het UMC Sint-Pieter (centrumregio Brussel).

Profiel

Toelatingsvoorwaarden :

  • De arts moet erkend zijn als doctor in de genees-, heel- en verloskunde of de wettelijke formaliteiten hebben vervuld met het oog op het bekomen van hun erkenning in deze hoedanigheid.
  • De arts-diensthoofd is verkiesbaar indien hij een functie van kliniekhoofd (of gelijkaardig) heeft uitgeoefend met een anciënniteit van minstens 10 jaar in de specialiteit.
  • Houder zijn van de titel van specialist in de discipline waartoe voormelde activiteitssector behoort.
  • Voldoen aan de vereiste kwaliteiten voor de functie.

Opdrachten :

Aanbod

  • Een verrijkende functie in een hoge prestaties leverende en menselijke werkomgeving.
  • Diverse voordelen voor de medewerkers: maaltijdcheques, toekenning van wetenschappelijk verlof (seminaries, …), een hoge prestaties leverende technische uitrusting, medische zorgen aan voorkeurstarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-net, een crèche, …
  • Een tweetaligheidspremie zodra men geslaagd is voor het Selorexamen (mogelijkheid tot taalcursussen).

  • Online op:vr 24 juni 2022
  • Locatie: UVC Brugmann
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]