center
Functieomschrijving

2023-006 Psychosociaal hulpverlener – mobiel crisisteam – project 107 – Sint-Pieter/Brugmann (M/V/X)

Bedrijfsdetails

Het mobiele crisisteam van het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann werd opgericht in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, het zogenaamde 'artikel 107', in oktober 2022 en treedt op bij een volwassen doelpubliek (in de gemeenten van het NW-W-ZW van Brussel) dat zich in een crisissituatie bevindt en dat – mocht dat team er niet zijn – waarschijnlijk in het ziekenhuis was beland.

Het team vormt een alternatieve oplossing voor ziekenhuiszorg voor personen die een voorkeur hebben voor zorg in de eigen leefomgeving en biedt ondersteuning aan de naasten en het netwerk van die personen.

Het mobiele crisisteam werkt bij de persoon zelf en in deze begeleiding staat het perspectief en de vraag van de persoon in kwestie centraal. Ontmoetingen met families en netwerken maken deel uit van het dagelijkse takenpakket. Het team werkt ook nauw samen met de spoedafdelingen van de ziekenhuizen van het werkingsgebied om voldoende beschikbaarheid te kunnen aanbieden. Het team is dan ook de klok rond, zeven dagen per week beschikbaar, met een beperkter personeelsbestand tijdens de nacht. Het doel van het team is een ethische, globale, eerlijke en gepersonaliseerde begeleiding te bieden op het vlak van geestelijke gezondheid, waarbij geen oordeel wordt geveld en respect centraal staat.

De werknemers van het mobiele crisisteam werken op basis van een arbeidsovereenkomst met het UMC Sint-Pieter en staan ten dienste van het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann. Ze doen beide ziekenhuizen aan.

Functie

De psychosociaal hulpverlener zoekt personen in een psychische crisissituatie op, maakt kennis met hun levensstijl en hun omgeving, en streeft ernaar om een ondersteunend netwerk op te zetten. De hulpverleners treden hoofdzakelijk op met twee en onder de verantwoordelijkheid van een coördinator/coördinatrice die nauw samenwerkt met een psychiater.

Het is de bedoeling om op te treden bij personen in een psychische crisissituatie en hun omgeving, met bijzondere aandacht voor de eerbiediging van hun rechten. Het streefdoel is de dialoog te herstellen en een luisterend oor te bieden dat gericht is op de middelen en wensen van elke persoon. De hulpverlener bouwt een ondersteunend netwerk op rond de persoon in kwestie.

Twee centrale waarden van het werk van de psychosociaal hulpverlener zijn transparantie en betrokkenheid bij deze personen van wie is vastgesteld dat ze in een crisissituatie verkeren.

Van de psychosociaal hulpverlener kan worden verlangd dat hij of zij het mobiel team vertegenwoordigt binnen instanties en netwerken die verband houden met de hervorming of binnen partnerstructuren in Brussel of elders.

Profiel

Competenties en vaardigheden

 • U bent in staat om de verzoeken van patiënten in crisissituaties en van hun omgeving te identificeren om zo de gepaste behandeling te verzekeren.
 • U past uw professionele houding aan de noden van de situaties op het terrein aan.
 • U bent sterk op organisatorisch vlak.
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent luistervaardig.
 • U geeft blijk van het vermogen om klinische situaties toe te lichten, zowel schriftelijk als mondeling.
 • U werkt graag in een multidisciplinair team waar u uw observaties en belevingen kunt delen.
 • U houdt van werken met een multiculturele bevolking.
 • U bent creatief op het vlak van interdisciplinaire samenwerking.
 • U werkt deontologisch correct.
 • U kunt uitstekend omgaan met stress en urgenties.
 • U bent flexibel en beschikbaar voor vervangingen.
 • Kennis van het zorglandschap en de sociaal-culturele bemiddelingsinstanties in Brussel is noodzakelijk.
 • Kennis van de context van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg is vereist.
 • Ervaring met de aanpak van crisissituaties is gewenst.
 • Kennis van het Nederlands OF het Engels is noodzakelijk.

Toelatingsvoorwaarden (gekoppeld aan het loonbarema bij indiensttreding in het sociaal handvest)

 • U hebt een bachelordiploma in de zorg, de sociale of paramedische sector (maatschappelijk werker, gespecialiseerd opvoeder, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesitherapeut).
 • Professionele ervaring in de sector van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en/of met werken in een mobiel team is vereist.
 • Intern: u hebt 3 jaar anciënniteit op niveau C.
 • Extern: u beschikt over een graduaats- of bachelordiploma.
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake tweetaligheid.
 • U komt het selectiegesprek goed door of komt in aanmerking voor de overgangsproef.

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 kunt voorleggen).

Ook kandidaturen van sollicitanten die op taalvlak niet in orde zijn, worden in aanmerking genomen. Indien zo’n kandidaat wordt aangenomen, treedt deze in afwachting van het behalen van het vereiste attest ad interim in dienst.

Aanbod

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
 • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het Irisnet (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
 • gratis MIVB-abonnement of/en een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het overige openbaar vervoer (De Lijn, Tec en NMBS) en/of een fietsvergoeding;
 • een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
 • een eindejaarspremie;
 • een pensioenverzekering (voor contractuelen);
 • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
 • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (Irisnet);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

Loonbarema

 • Komt overeen met functie IFIC 6274 verpleegkundige/opvoeder/medewerker mobiel team in de psychiatrische zorg categorie 14 (geactiveerd)
 • Jaarloon voltijds:
  • Min.: € 37.470,59 geïndexeerd
  • Max.: € 59.162,92 geïndexeerd
 • Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.
 • Loonschaal bij indiensttreding sociaal handvest BH 1/2/3
 • Afwikkelingspercentage: 2.0399

Kandidatuur indienen:

Solliciteer rechtstreeks online via de betreffende vacature (cv en motivatiebrief).

 • Online op:vr 9 februari 2024
 • Locatie: Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]