center
Functieomschrijving

HB A11/24 : GESPECIALISEERDE ARTS BIJ DE DIENST INFECTIEZIEKTEN

Bedrijfsdetails

Werken bij het UVC Brugmann is streven naar uitmuntendheid en samen de attractiviteit van het ziekenhuis versterken.

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, openbaar ziekenhuis binnen het iris netwerk en het UZC Brussel, is uitgerust met een breed ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites) en beschikt over een specifieke architectuur die constant evolueert.

Door haar sterke maatschappelijke persoonlijkheid, ijvert het UVC Brugmann voor het behoud van toegang tot de beste zorgen voor alle patiënten, zonder enige discriminatie.

Het ziekenhuis bundelt een grote diversiteit aan loopbanen, soms onvermoede : geneesheren, verpleegkundigen, paramedici, bedienden, werklieden, …

Het UVC Brugmann is geregeld op zoek naar gemotiveerde medewerkers die garant staan voor de waarden van de instelling.

Zoekt u werk in de medische sector om er kwaliteitsvol werk te verrichten ? Wij bieden u de mogelijkheid om binnen een dynamisch team te evolueren met de mogelijkheid u verder te vormen en een expert te worden in uw vakgebied.

Onze ambitie ? Door een gepaste omkadering u een stimulerende werkomgeving waarborgen, mede dankzij het bevorderen van loopbaanontwikkeling, erkenning van inzet stimuleren, het invoeren van een evaluatiecultuur (feedback) en een doelgericht managementsbeleid.

Functie

 • Beschikken over de kennis om een infectieuze van een niet-infectieuze pathologie te onderscheiden in een verscheidenheid aan medische subdomeinen;
 • Een onafhankelijke diagnose stellen en een kiezen voor de behandeling voor frequente en minder frequente infectieziekten in de verschillende domeinen van de geneeskunde;
 • In staat zijn om samen te werken met de kliniekhoofden, adjunct kliniekhoofden en andere artsen-residenten : "zijn/haar" gevallen bespreken;
 • De continuïteit van de patiëntenzorg waarborgen en handhaven door deel te nemen aan de wachten van de Infectieziekten en de algemene wachten van het ziekenhuis (deur, intern of ICU);
 • De opvolging verzekeren van de infectieuze pathologie bij de patiënt : transversale dienst in het ziekenhuis;
 • Deelnemen aan de consultaties van algemene infectieziekten, reisziekten en HIV;
 • Kunnen werken en communiceren in een multidisciplinair team en kunnen samenwerken met teamleden en andere collega's;
 • Begeleiding van stagiaires of kandidaat-residenten in de Interne Geneeskunde;
 • In staat zijn om effectief te communiceren met de patiënt, familie en andere zorgverleners;
 • In staat zijn om goed te beoordelen wanneer overleg met of doorverwijzing naar een arts uit een andere discipline noodzakelijk is;
 • Als expert in de infectiologie, de artsen en medewerkers van andere afdelingen en externe personen adviseren;
 • De methoden en principes kennen voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten;
 • In staat zijn om wetenschappelijke gegevens in de infectiologie te analyseren en te interpreteren;
 • Op een duidelijke en transparante manier kunnen communiceren over wetenschappelijke gegevens in de infectiologie en hun implicaties met artsen van andere disciplines: realisatie van een multidisciplinair seminarie (1/3 maand);
 • In staat zijn om een probleem in de infectiologie te formuleren, gegevens te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en te rapporteren;
 • Gerichte deelname aan wetenschappelijk onderzoek in de infectiologie: verbintenis om als hoofdauteur of co-auteur minimaal 3 artikelen per jaar te publiceren;
 • Werken aan de verbetering van de kwaliteit van de aanpak en de behandeling op het gebied van infectiologie en kwaliteitswaarborg;
 • Bijdragen aan een efficiënte organisatie van de behandeling van infectieziekten en aan een beleid van effectief antibioticamanagement in het ziekenhuis;
 • Deelnemen aan de beleidsgroep voor antibiotica-therapie en het comité voor ziekenhuishygiëne.

Profiel

 • Beschikken over een diploma in de genees-, heel- en verloskunde of academische graad van arts.
 • Erkend zijn al specialist in de algemene interne geneeskunde : op zijn minst houder zijn van een “580”-nummer .
 • Houder zijn van het getuigschrift voor het beheer van de anti-infectie therapie met erkenning van de titel van infectioloog overeenkomstig het ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van de specialisten die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de klinische infectiologie: in het bezit zijn of kunnen zijn van een "specialist in infectieziekten".

Aanbod

 • Een verrijkende functie in een hoge prestaties leverende en menselijke werkomgeving.
 • Diverse voordelen voor de medewerkers: maaltijdcheques, toekenning van wetenschappelijk verlof (seminaries, …), een hoge prestaties leverende technische uitrusting, medische zorgen aan voorkeurstarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-net, een crèche, …
 • Een tweetaligheidspremie zodra men geslaagd is voor het Selorexamen (mogelijkheid tot taalcursussen).

 • Online op:ma 8 april 2024
 • Locatie: UVC BRUGMANN
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]