center
Functieomschrijving

2024-048 Technoloog medische beeldvorming of bachelor verpleegkunde – afdeling Nucleaire Geneeskunde (m/v/x) – 38 uur – contract van onbepaalde duur

Bedrijfsdetails

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann (UVC Brugmann) is een openbaar ziekenhuis binnen het Irisnet. Het is uitgerust met een breed ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites: Horta, Paul Brien en Koningin Astrid) en beschikt over een specifieke architectuur, die voortdurend evolueert.

Als sterk maatschappelijk betrokken ziekenhuis ijvert het UVC Brugmann ervoor alle patiënten, zonder onderscheid, op elk moment toegang te bieden tot de beste zorg.

Artsen, verpleegkundigen, paramedici, administratieve medewerkers, arbeiders ... er zijn erg uiteenlopende profielen aan het werk in het ziekenhuis; soms ook verrassende functies. Het UVC Brugmann is regelmatig op zoek naar nieuwe talentvolle en gemotiveerde medewerkers die garant staan voor de waarden van het ziekenhuis.

Op dit moment zijn we dan ook op zoek naar een Bachelor in de verpleegkunde of Technoloog in medische beeldvorming voor de afdeling Nucleaire Geneeskunde, die klaar is om deel uit te maken van de ziekenhuiswereld en zin heeft om te groeien in een gedreven en dynamisch team.

Functie

Voorstelling van de afdeling Nucleaire Geneeskunde

De afdeling Nucleaire Geneeskunde omvat alle diagnostische en therapeutische activiteiten voor volwassen patiënten en kinderen. Deze activiteiten worden uitgevoerd op de Brugmann-Horta site, waar radio-isotopen en onverzegelde bronnen worden gebruikt, met inbegrip van hybride beeldvorming (SPECT/CT). Hier worden ook botdensitometrie en C13y-ademtests uitgevoerd. Tot nu toe beschikt de afdeling echter nog niet zelf over een PET-scan. De apparatuur wordt regelmatig bijgewerkt en de werkomgeving is aangenaam met veel licht.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het respect voor personeel en patiënten,

zowel wat stralingsbescherming als welzijn betreft.

Activiteiten en taken verbonden aan de functie

 • U staat in voor de algemene zorg van patiënten tijdens hun verblijf op de afdeling nucleaire geneeskunde, zowel wat de technische als de menselijke aspecten betreft
 • U assisteert artsen bij het uitvoeren van onderzoeken en/of behandelingen, en zorgt voor het goede verloop en de kwaliteit van de klinische activiteiten
 • U maakt gebruik van vraagstelling en reflectie bij de uitvoering van taken met betrekking tot de functie, in samenwerking met de artsen en/of de radiofysicus/radiofarmaceut
 • U waakt over de kwaliteit en het begrip van de informatie die aan de patiënt en/of zijn verzorgers wordt gegeven
 • U kent de regels inzake stralingsbescherming en past ze toe, met name
  • bij het hanteren van radiofarmaceutica;
  • tijdens het contact met patiënten en/of hun verzorgers en/of met het personeel van de afdeling;
  • bij de besmettingscontrole van lokalen, personeel en apparatuur in de gecontroleerde zone aan het eind van de dag;
  • in geval van besmetting van personen en/of oppervlakken;
  • bij de verwijdering van radioactief afval van de activiteiten van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • U zorgt ervoor dat de kwaliteit van apparatuur en materialen gehandhaafd blijft, met name door het uitvoeren van wettelijk vereiste kwaliteitscontroles
 • U kunt injecteren, onderzoeken uitvoeren en verwerken, zo nodig met de hulp van de radiofysicus of arts
 • U werkt samen met alle leden van het verpleegkundig en multidisciplinair team
 • U kunt polyvalent en autonoom in teamverband werken
 • U kunt radiofarmaceutica voorbereiden en andere routinematige laboratoriumwerkzaamheden verrichten
 • U neemt deel aan de controle van de overdracht en archivering van beelden in het PACS
 • U voert het CT-gedeelte van SPECT/CT-onderzoeken uit, verwerkt (processing, reorientation) en draagt de CT's over
 • U voert de verschillende taken uit in verband met de functie volgens de instructies van de coördinator (controle op besmetting, beheer van ongewenste voorvallen, enz.)
 • U neemt deel aan de delen van de kwaliteitsborging die verband houden met hun functies (waaronder het schrijven en herzien van procedures)
 • U volgt de wettelijk verplichte interne en externe opleidingen (bijvoorbeeld Dag van de Technologen)
 • U neemt actief deel aan de interne opleidingen van de afdeling Nucleaire Geneeskunde en aan door het ziekenhuis georganiseerde opleidingen (Brandveiligheid, enz.)

Toelatingsvoorwaarden

 • U hebt een bachelor- of graduaatdiploma verpleegkunde of een bachelordiploma technoloog in medische beeldvorming
 • Als u uw diploma in een ander land binnen of buiten de EU hebt behaald, beschikt u over de gelijkwaardigheidserkenning afgegeven door de Fédération Wallonie-Bruxelles of de Vlaamse Gemeenschap en hebt u een visum dat u toelaat het beroep in België uit te oefenen
 • U bent bereid om de opleiding stralingsbescherming te volgen die voldoet aan de vereisten van artikel 85 van het Koninklijk Besluit van 13.02.2020 en om binnen 18 maanden na uw indiensttreding te slagen voor de kennistoets
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor tweetaligheid en bent dus geslaagd voor het Selor examen
 • U voldoet aan de gevraagde kwaliteiten voor de functie

 • Hiërarchie: Coördinator Isotopen
 • Uurrooster: 38 u/week, geen wachtdienst of weekendwerk
 • Datum indiensttreding: onmiddellijk

Profiel

Vereist profiel voor de functie

Met deze eigenschappen wordt u onze nieuwe collega:

 • Als u geen bachelordiploma technoloog in medische beeldvorming hebt, bent u bereid om het certificaat stralingsbescherming te behalen dat u de vereiste kwalificatie geeft;
 • U werkt graag in teamverband en met een goed humeur, in een multiculturele omgeving;
 • U geniet van het contact met patiënten;
 • U bent autonoom, nieuwsgierig, betrouwbaar, flexibel, assertief, nauwgezet en georganiseerd;
 • U neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid;
 • U bent empathisch, hebt respect voor uw collega's en patiënten en bent tolerant;
 • U waardeert solidariteit en wederzijdse steun;
 • U bent niet bang om uw mening op een respectvolle manier te uiten, maar u accepteert ook de mening van anderen;
 • U kunt uzelf in twijfel trekken en erkent uw fouten;
 • U communiceert gemakkelijk met uw collega's en patiënten;
 • Dankzij uw kennis van het Frans kunt u vlot communiceren met uw collega's en patiënten;
 • Kennis van het Nederlands, Engels, Arabisch en/of Turks is een pluspunt.

Taal

Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selor-premie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor art. 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

Aanbod

 • Gelijkgesteld met de IFIC-functie: technoloog of verpleegkundige in de nucleaire geneeskunde
 • IFIC-functienummer: 9000
 • IFIC-categorie: 14 – IFIC geactiveerd

Jaarloon voltijds:

Min.: € 38.220,04 geïndexeerd

Max.: € 60.376,53 geïndexeerd

Het maximum wordt bereikt na 35 jaar geldelijke anciënniteit.

Afwikkelingspercentage: 2.0807

 • Gelijkgesteld met de graad van: technoloog of verpleegkundige in de nucleaire geneeskunde
 • Jaarloon voltijds: Loonschaal (sociaal charter): B 1/2/3

Min.: € 32.236,97 geïndexeerd

Max.: € 56.891,81 geïndexeerd

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

Afwikkelingspercentage: 2.0807

 • Het salarispakket omvat een aantal extralegale voordelen zoals:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
  • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het Irisnet (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
  • een tegemoetkoming (80 % voor de NMBS en 100 % voor de MIVB) in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
  • een jaarlijkse aanmoedigingspremie en een eindejaarspremie;
  • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 kunt voorleggen);
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
  • een pensioenverzekering (3 %, volledig gefinancierd door de werkgever);
  • een crèche voor de kinderen van het personeel;
  • talrijke loopbaanmogelijkheden binnen een groot netwerk (Irisnet);
  • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
  • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

Kandidatuur indienen

Interesse? Zin om te komen werken bij een van de mooiste ziekenhuizen van Brussel? Surf naar de website of het intranet van het UVC Brugmann en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

Alle personeelsleden moeten op de hoogte worden gebracht van deze oproep. Daarom zorgen de diensthoofden ervoor dat de informatie ook wordt meegedeeld aan de medewerkers van hun dienst.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Caroline Franckx

Algemeen directeur

 • Online op:di 11 juni 2024
 • Locatie: Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]